I agree with the general data protection regulation

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor HG 1267/2010 cu modificările și completările ulterioare art.13: În scopul protecţiei turiştilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism au următoarele obligaţii(…): b)să înscrie numărul licenţei de turism şi al poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism, pe documentele emise, materialele de promovare şi pe propriile pagini de internet.